guy

מכתב המלצה חברת תמלילי ישראל

אני מבקש להמליץ בכל פה על חברת תמלילי ישראל בה אני עושה שימוש קבוע בכל דיון שאותו אני מבקש להקליט.

עד כה נהניתי משירותי החברה בהנהלתו של רו”ח עידן אופיר מספר פעמים.

בכל הפעמים קיבל נציג החברה בקורת לשבח הן מהשופט שישב בדין והן מעוה”ד שייצגו את הצדדים הנוספים.

המקצוענות, המכשור המתקדם, המהירות, דיוק הביצוע והשירותיות הם כרטיס הביקור של החברה ולכן המלצתי זו.

בכבוד רב,

גיא כהן, עו”ד
www.gco.co.il